12.03 - 26.06.2020 r. - ZAWIESZENIE ZAJĘĆ SZKOLNYCH 25.05. - 7.06.2020 r. - zajęcia opiekuńczo-wychowawcze (świetlica) 25.05 - 7.06.2020 r. - konsultacje dla uczniów klasy 8 1 - 7.06.2020 r. - konsultacje dla uczniów klas 5-7 16 - 18.06.2020 r. - egzamin ósmoklasisty

Innowacje realizowane w naszej szkole

Nazwa innowacji

Autor innowacji

Grupa docelowa innowacji

MatGen, czyli matematyczny geniusz

Klaudia Borowska

Oddział 2b

Matematyczne mistrzostwa szkoły

Ewelina Opałka

Marta Gorczyńska

Oddziały 5-8

Mój teatr – moja przygoda

Marianna Stacharska

Oddziały 3a i 3b

Czuję się bezpiecznie, potrafię pomóc Katarzyna Kempa Oddziały 8a i 8b
Dates with history and culture of Great Britain Katrzyna Szewczyńska-Mulcan Oddział 8b
Piłka nożna – moje hobby

Radosław Szczuchniak

Katarzyna Kempa

Oddział 7b
Przez gry i zabawy do olimpiady Marek Polkowski Oddział 1a i 1b
Muzeum z klasą Monika Tyborska Odział 6a
Rozwój psychoedukacyjnych kompetencji interpersonalnych i dobrego wychowania u uczniów Kinga Walczak Odziały klasy 5 i 6 (wdżwr)